MENY

Bokpresentasjon: Elever med akademisk talent

Her kan du se et opptak fra bokpresentasjonen av boka "Elever med akademisk talent i skolen".

Evnerike barn er barn som har høyere akademisk potensial enn barn på samme alder. Potensialet omgjøres til evner bare gjennom et modifisert læringsmiljø.

Ikke alle norske elever får de faglige utfordringene de trenger. I boka Elever med akademisk talent i skolen får lærere råd om hvordan disse elevene kan identifiseres, møtes og stimuleres.