MENY

Tilpasset opplæring – i forskning og praksis

I boka belyser tretten forfattere tilpasset opplæring fra ulike innfallsvinkler.

Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp som skolen er tuftet på og som i økende grad har kommet opp i faglige diskusjoner om skolen. I denne vitenskapelige antologien presenterer forfatterne, med sine spesialområder, forskning innenfor feltet og bringer temaet inn i faglige diskusjoner vedrørende spenningsfeltet mellom skolens ledelse, læreren i klasserommet og elevenes læringsarbeid.

Til sammen inneholder boka ti kapitler som omtaler og diskuterer tilpasset opplæring ut fra forskjellige perspektiver. Kapitlene omhandler mange temaer, fra hva som kjennetegner tilpasset opplæring i et klasserom der læreren leder det mangfoldet en elevgruppe representerer, til diskusjoner om spesialpedagogikk og ordinær undervisning, oppfølging av flerspråklige elever samt tilrettelegging for elever med høyt akademisk potensial. I tillegg blir prinsippet om tilpasset opplæring identifisert som et bærende element i sentrale temaer som vurdering, læringsstrategier, foreldresamarbeid, relasjonen mellom lærer og elev, og ledelse av skolen.

Tilpasset opplæring for evnerike barn

Ella Cosmovici Idsøe ved Læringsmiljøsenteret har skrevet et kapittel om tilpasset opplæring for elever med stort akademisk potensial. I dette kapitlet skriver Idsøe blant annet om:

  • Hva som skiller denne elevgruppen fra andre
  • Hvordan elevene lett kan misforstås og undervurderes
  • Hvordan man kan identifisere disse elevene
  • Forhold som kan hindre lærere i å tilrettelegge for elevene
  • Tiltak og innfallsvinkler som kan hjelpe læreren å tilpasse undervisningen

Les mer om evnerike barn og tilpasset opplæring 

De andre forfatterne som har bidratt til antologien er: Mette Bunting, Hallvard Håstein, Sidsel Werner, Torstein Stray, Ingunn E. Stray, Christine Watne Kristiansen, Astrid Birgitte Eggen, Margunn Mossige, Thomas Nordahl, Kristen Palm, Eirik S. Jenssen og Knut Roald.

Bokas målgruppe er alle nivåer i utdanningsinstitusjoner, fra forskere i universitets- og høyskolesektoren til lærere og studenter.

 

Referanse

Mette Bunting (red.): Tilpasset opplæring. I forskning og praksis. Oslo: Cappelen Akademisk, 2014.

Faksimile: Tilpasse opplæring - forskning og praksis

Mette Bunting (red.): Tilpasset opplæring. I forskning og praksis. Oslo, Cappelen Akademisk, 2014