MENY

Våre evnerike barn

I boka "Våre evnerike barn – en utfordring for skolen" ser forfatterne nærmere på hvorfor bør vi satse mer på opplæringen av de evnerike.

Evnerike barn har, som alle andre barn, krav på opplæring tilpasset evner, anlegg og forutsetninger. De har også samme rett til et verdig liv, hvor de kan utvikle seg i henhold til sitt potensial.

Boka er skrevet av Kjell Skogen og Ella Cosmovici Idsøe for å gi studenter og lærere en mer systematisk innsikt i og kunnskap om hva som karakteriserer evnerike og talentfulle barn. Det fokuseres også på de spesielle oppgaver og utfordringer som skolen står overfor i undervisningen av disse barna.

I boka blir ulike undervisningsstrategier diskutert. Samtidig blir viktigheten av skole-hjem-samarbeid belyst, samt hvilke strategier den norske skolen bør implementere for å møte behovene til disse barna.

 

Referanse

Skogen, K., & Idsøe, E.M.C. (2011). Våre evnerike barn  en utfordring for skolen. Kristiansand: Fagbokforlaget.