MENY

Anerkjennelse – refleksjonsoppgaver for lærere

Oppgave 1

Selvrefleksjon 10 minutter.

  • Hvordan reagerer elevene når Bjørn kommer med sine tanker om hva balsamering er?
  • Hvilken betydning tror du lærerens reaksjon på Bjørns svar har på elevenes holdning til Bjørn?
  • Har du noen eksempler på situasjoner der du sa eller gjorde noe som hevet elevens posisjon i klassen?
  • Har du noen eksempler der din kommunikasjon med en elev gjorde at eleven følte seg anerkjent og trygg? 

Oppgave 2

Grupperefleksjon 20 minutter.

  • Hvilken betydning kan det ha for klassekulturen at en lærer aktivt legger vekt på å anerkjenne den enkelte elev? Ta en runde der dere deler eksempler. 

 

Refleksjonsoppgaver: Tove Flack