MENY

Klasseledelse – refleksjonsoppgaver for lærere

Refleksjonsoppgavene handler om lærerstøtte.

Oppgave 1

  • Beskriv lærerens væremåte i møte med elevene.
  • Noter deg både non verbale og verbale kommunikasjonsmåter.
  • Noter ned din refleksjon i stikkordsform.

Oppgave 2

  • Hvordan synes du denne lærerens kommunikasjon med elevene fungerer med tanke på lærerstøtte?
  • Hva er det som gjør at du får en slik oppfatning?

Oppgave 3

  • Ta en runde der dere deler refleksjoner fra oppgave 1.
  • Diskuter deretter begrepet god lærerstøtte. Hva innebærer det i praksis?

 

Refleksjonsoppgaver: Tove Flack