MENY

Lærerens kommunikasjon med elever – refleksjonsoppgaver for lærere

Du kan ikke lese deg til god kommunikasjon. Du må reflektere over egen praksis og praktisere på nye måter.

Vi kan være mer eller mindre bevisst våre kommunikasjonsmønster i møte med andre. Gode kommunikasjonsferdigheter er viktig når vi skal påvirke barn og unge til å ta bra valg, og når vi skal få dem til å føle seg verdifulle som mennesker.

Øvelse 1

Bruk 10 minutter med individuell selvrefleksjon:

 • Tenk igjennom din non verbale kommunikasjon med elevene du har på skolen.
 • Hvilke av dine elever har du ofte positiv øyekontakt med (vennlighet i blikket, smil etc.)
 • Finnes det elever du ikke har noe særlig øye kontakt med i det hele tatt?
 • Finnes det elever der du ofte bruker blikket negativt til å irettesette etc.?

Øvelse 2

Grupperefleksjon.

 • Ta en runde. Del refleksjoner fra øvelse 1.

Øvelse 3

Grupperefleksjon.

 • Diskuter påstanden: Smilet er den korteste avstanden mellom to mennesker.
 • Diskuter:
  • Har vi som lærere mer positiv non verbal og verbal kommunikasjon med enkelte elever enn vi har med andre? Hvis ja, hvordan oppstår det? Er det greit? Kan det være noe problematisk med dette?
  • Har vi som lærere mer negativ non verbal og verbal kommunikasjon med enkelte elever enn vi har med andre med andre? Hvis ja, hvordan oppstår det? Er det greit? Kan det være noe problematisk med dette? 

 

Refleksjonsoppgaver: Tove Flack