MENY

Organisering og struktur i undervisningen – refleksjonsoppgaver for lærere

Oppgave 1

Selvrefleksjon 10 minutter.

  • Hva gjør denne læreren for å lage struktur i møte med en ny klasse?
  • Synes du dette en god måte å organisere undervisningen på når læreren møter en klasse for første gang?
    • Hvis ja, hvorfor mener du det er bra? Kunne noe vært gjort bedre?
    • Hvis nei, hva mener du ikke vil fungere godt? Hva kunne gjøres annerledes?  

Oppgave 2

Ta en runde der dere deler tanker dere gjorde dere i oppgave 1. Gruppeleder notere hva dere er enige om/uenige om. Diskuter de synspunktene som er forskjellige.

Oppgave 3

Grupperefleksjon 20 minutter.

  • Hva mener dere generelt er en god måte å organisere undervisningen på?
  • Hvilke forhold bør man tenke på i forberedelse av en time for at det skal bli en effektiv læring med en god atmosfære i klasserommet? 

 

Refleksjonsoppgaver: Tove Flack