MENY

Rekk opp hånda – refleksjonsoppgaver for lærere

Refleksjonsoppgavene er om læreren som relasjonsbygger.

Oppgave 1

Selvrefleksjon 10 minutter.

 • Hvordan vurderer du kvaliteten på relasjonen mellom denne læreren og disse elevene?
  • Hvordan kommer det til uttrykk?
 • Er det noe som tyder på at læreren har en forskjellig relasjon til den enkelte elev i denne klassen?
  • Hvordan kommer det til uttrykk?

Oppgave 2

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Ta en runde der dere deler refleksjoner fra oppgave 1.
 • Diskuter: Hva er det viktig å tenke på i kommunikasjon med elever? 

Oppgave 3

Selvrefleksjon 10 minutter.

 • Hva betyr det i praksis å bygge gode relasjoner mellom lærer og elev?
 • Hvor mye tid bruker du på å bygge gode relasjoner mellom deg og den enkelte eleven?
 • Hva gjør du i praksis?

Oppgave 4

 • Ta en runde der dere beskriver med egne ord hva dere mener det i praksis betyr å bygge gode relasjoner i en klasse.
 • Del praktiske erfaringer med god relasjonsbygging. Bruk gjerne eksempler fra hverdagen.

Oppgave 5

 • Hvordan kan man lage en struktur i hverdagen som sikrer at alle ansatte systematisk bruker tid på å bygge gode relasjoner til elevene?