MENY

Sosialt vakuum – refleksjonsoppgaver for lærere

Når en ny klasse skal etableres sier vi gjerne at det oppstår et sosialt vakum. Lærer-elev-relasjonen er enda ikke etablert. Elevenes roller og posisjoner er heller ikke etablert.

Oppgave 1

Se gjennom filmen Sosialt vakuum og legg spesielt merke til lærerens ledelsesstil: 

  • Hva sier og gjør denne læreren? Skriv stikkord.

Se filmen enda en gang. Denne gangen legger du spesielt merke til elevenes samspill.

  • Hvilken innvirkning tenker du lærerens væremåte har på elevenes samspill i denne situasjonen? 

Oppgave 2

Grupperefleksjon 20 minutter.

  • Hva skjer i relasjonen mellom læreren og elevene i denne situasjonen?
  • Hva skjer i relasjonen mellom elevene?
  • Hvordan kan en lærer utnytte det sosiale vakuum i møte med en ny klasse for å danne en god læringskultur i klassen?

Oppgave 3

Grupperefleksjon 20 minutter.

  • Hva vil det si å erobre klasserommet i møte med nye elever?
  • Hva sier og gjør du når du skal etablere deg som en god leder i første møte med elevene?
  • Hvilke faktorer kan føre til at læreren mister autoriteten i klassen i det første møtet?
  • Er det lett å reetablere en rolle som har oppstått? Begrunn svaret.

 

Refleksjonsoppgaver: Tove Flack