MENY

Tegne – mulighet eller problem – refleksjonsoppgaver for lærere

Oppgave 1

Selvrefleksjon 10 minutter.

 • Legg merke til kroppsspråket og ordvalget til de to lærerne i filmen. Beskriv forskjellen for deg selv.
 • Tenk først på den ene og så den andre læreren og svar på spørsmålene:
  • Hvilken innvirkning tror du lærerens kommunikasjon med eleven har for elevens trivsel i denne situasjonen? ​
  • Hvilken innvirkning har denne type kommunikasjon på kvaliteten i relasjonen mellom lærer og elev?
 • Den kvinnelige læreren lot Bjørn tegne historien. Denne mannlige læreren stoppet gutten fra å tegne og henviste til oppgaven. Hva ville du gjort? Begrunn svaret. 

Oppgave 2

Grupperefleksjon 20 minutter.  

 • Ta en runde der dere deler refleksjoner på spørsmål 1.
 • Tenk igjennom egen praksis. Del eksempler der dere møtte en elev på en måte som fikk eleven til
  • å føle seg vel.
  • til å arbeide godt.
 • Hva innebærer det for en lærer å møte barnet der barnet er i en læringssituasjon?
 • Er det viktig å møte ulike elever på ulik måte? Begrunn svaret.

 

Refleksjonsoppgaver: Tove Flack