MENY

Lærerens mulighet til å påvirke elev-elev-relasjoner

Klasseledelse omfatter alt lærere gjør for å skape læringsmiljø som fremmer både faglig og sosial læring.

Elevenes relasjoner til hverandre er et viktig element i læringsmiljøet. Denne filmen handler om hva lærere kan gjøre for å legge til rette for gode relasjoner mellom elever.