MENY

Relasjoner i klassen

Gode relasjoner mellom lærere og elever og elevene i mellom er avgjørende for et godt læringsmiljø. Men hva legger vi egentlig i begrepet gode relasjoner?

I denne videoforelesningen snakker førsteamanuensis Randi M. Sølvik om relasjoner. 

Se videoen i stort vindu

 

Referanser

Befring, E. (2014). Den forløsende pedagogikken. Læringsvilkår som gjør gode skoler gode. Oslo: Gyldendal akademisk.

Pianta, R. C.; Hamre, B. K. & Mintz, S. (2012). Classroom assessment scoring system. Secondary manual. USA: Teachstone.

Utdanningsdirektoratet, Bedre læringsmiljø 2009–2014 (2012). Et godt læringsmiljø og fem grunnleggende forhold