MENY

Hefter og veiledere om klasseledelse

 • Bilde av lærer som hjelper elev i klasserommet.

  Differensierte klasserom

  Å lede og differensiere læringsaktiviteter betyr å legge til rette for mestring hos alle elever, inkludert de som har stort læringspotensial.

 • Framside Respektheftet Emosjonelle vansker

  Emosjonelle vansker

  Skolen må forholde seg til elever som sliter og som ikke får hjelp. Er det noe vi kan gjøre i skolen som kan være til hjelp for disse elevene? Heftet peker på hva voksne i skolen kan gjøre for elever med emosjonelle vansker forårsaket av negative livshendelser. 

 • Framside på Respektheftet Problematferd.

  Problematferd i skolen

  Heftet tar for seg reaktiv og proaktiv aggresjon, den autoritative lærerrollen, konsistens og tidlig innsats.
   

 • Framsiden på veilederen om evnerike.

  Barn og unge med stort læringspotensial

  Bærum kommune har laget en digital ressursperm kalt Barn og unge med stort læringspotensial. Her kan du blant annet lese om identifisering av disse elevene, opplæringsbehov og faglige utfordringer.

 • Framsida heftet Klasseledelse og atferdsvansker

  Klasseledelse og atferdsvansker

  God klasseledelse er nøkkel til å utvikle gode sosiale mønstre i klassen og positive holdninger, bedre konsentrasjon om skolearbeidet, bedre disiplin og mindre mobbing. Heftet tar for seg klasseledelse knyttet til konsentrasjonsproblemer og mobbing.

 • Jente som ser på mobiltelefonen i en trappeoppgang.

  Lærerveiledning (Zero)

  Lærerveiledningen er ment som en hjelp til lærere og andre voksne som arbeider med mobbing i skolen. Lærerveiledningen sier noe om hva mobbing er og hva som kan gjøres gjennom bruk av konkrete eksempler og beskrivelser av tiltak.