MENY

Ressurser om klasseledelse

Oversikt over andre nettressurser om klasseledelse.

 • Utvikling av klasseledelse gjennom fag

  Hanne Christensen skriver i Bedre skole om utvikling av klasseledelse gjennom fag.

 • Ressursside om klasseledelse

  Utdanningsdirektoratet har er en egen ressursside om klasseledelse. Her finnes pedagogiske ressurser og støtte til skoler og skoleeieres arbeid med å videreutvikle kompetanse innen klasseledelse.

 • Ressurser for ungdomstrinnet

  Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Utdanningsdirektoratet har utviklet ressurser for ungdomstrinnet

 • Ressursside om tilpasset opplæring

  På Utdanningsdirektoratets sider finner du nyttigere ressurser om tilpasset opplæring.

 • Rettleiar for klasseleiing i teknologirike omgjevnader

  Senter for IKT i utdanningen (nå ein del av Utdanningsdirektoratet) har saman med erfarne lærere utarbeidd ein rettleiar på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet.