MENY

Klasseledelse i ulike fag og klasseromssituasjoner

Klasseledelse har noen fellestrekk på tvers av fag og klassetrinn, men noen fag krever en litt annen tilnærming. Her finner du ressurser om klasseledelse knyttet til enkeltfag.

 • Veileder for klasseledelse i teknologirike omgivelser

  IKT brukes stadig mer og mer i skolen, noe som gir både utfordringer og muligheter for læring. Senter for IKT i utdanningen har laget denne veilederen med tips til hvordan undervisning i klasserom med mange digitale enheter kan bedres.

  Last ned veilederen som pdf

 • Klasseledelse i kroppsøving

  Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk forstring har laget filmen «Mestringsfremmende klasseledelse i kroppsøving» der man er tilskuer til gjennomføring av en autentisk kroppsøvingstime for 10. klasse. 

  Les mer på nettsidene til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 • Klasseledelse i fag

  Klasseledelse i fag handler også om hvordan en kan legge til rette for varierte arbeidsmåter og bruke ulike læringsstrategier. Læringsstrategier er viktig for god læring og faglig utvikling. En god klasseleder har fokus på hvordan elevene lærer og bør snakke med elevene om hvordan de lærer best og hvilke strategier de kan bruke i sin egen læring. Lesesenteret har laget et hefte med praktiske eksempler for ungdomstrinnet og videregående opplæring om læringsstrategier i flere fag.

  Les hele heftet som pdf på Lesesenteret sine nettsider