MENY

Rettleiar for klasseleiing i teknologirike omgjevnader

Senter for IKT i utdanningen (nå ein del av Utdanningsdirektoratet) har saman med erfarne lærere utarbeidd ein rettleiar på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet.