MENY

En valideringsstudie av observasjonsinstrumentet ISTOF i norsk kontekst

For å bli bedre på klasseledelse trengs mer forskning, og forskning krever kvalitetssikrede observasjonsinstrumenter. Kristina Thorarensen Svindland brukte data fra CIESL-prosjektet for å undersøke validiteten ved bruk av observasjonsinstrumentet ISTOF i Norge i sin masteroppgave.

Les også nyhetsartikkelen Masteroppgave om observasjonsinstrumentet ISTOF