MENY

Hvordan håndterer lærere elever med aggressiv atferd?

Funnene i masteroppgaven til Silje Michaelsen, viser at respondentene har relativ uklar begrepsforståelse av aggresjon, noe som kan resultere i usikre tiltak. Når det gjelder handtering kommer det frem at de synes proaktiv aggresjon er mest utfordrende.