MENY

Hvordan praktiserer en dyktig lærer autoritativ klasseledelse?

Læreren er den aller viktigste faktoren når det gjelder å skape et godt læringsmiljø med høyest mulig læringsutbytte for elevene. Maritha Meling Karstensen har sett nærmere på hvordan dyktige lærere praktiserer autoriativ klasseledelse, som synes å være den ideelle lederstilen for å skape et godt læringsmiljø.