MENY

Opplevd lærerstøtte og elevenes motivasjonelle målorientering i ungdomsskolen

Formålet med studien til Maren Stahl Lerang var å finne ut om det var noen sammenheng mellom opplevd lærerstøtte og elevenes motivasjonelle målorientering. Hun har sett nærmere på tre typer lærerstøtte: faglig støtte, emosjonell støtte og tilsyn.