MENY

Skoletrivsel på skolen blant evnerike

Linn Folgerø Helgesen sammenligner i sin masteroppgave skoletrivsel mellom evnerike elever og elever som representerer gjennomsnittet av elevmassen, i Norge.