MENY

God start: En tydelig standard

Når elevene starter om høsten, særlig i nye klasser, vil det være en form for sosialt vakuum i rommet. Vakuumet blir raskt fylt og blir til det en kan kalle elevkollektivet, som består av relasjoner, rutiner og normer. Dette vil komme på godt eller vondt, og ganske raskt.

Lærer ønsker elevene velkommen på vei inn i klasserommet. God ledelse er dessuten å aktivt legge til rette for positive markeringer og tilhørende stemningsbølger som gjør at det blir naturlig, og ikke sosialt risikabelt for elevene, å hekte seg på med positive ytringer og væremåter.

Grunnen er at elevene, også de aller yngste, aner eller vet at klassen er et viktig rom som de skal være lenge i. Da, i motsetning til ved flyktige møter, vil sansene være skjerpet. Hvem er læreren, hvem er han og hun, hva gjelder her?

Elevene vil på en eller annen måte prøve å skaffe seg en best mulig sosial plass i dette viktige rommet. Mønstrene dannes fort, og den første tiden gir den beste anledningen til å posisjonere seg.

Et overordnet mål i starten er å forhindre negative markeringer og negative stemningsbølger. God ledelse er dessuten å aktivt legge til rette for positive markeringer og tilhørende stemningsbølger som gjør at det blir naturlig, og ikke sosialt risikabelt for elevene, å hekte seg på med positive ytringer og væremåter.

Sett standarden fra første time

Sett standarden allerede i første time, ved å:

  • organisere klasserommet – unngå gruppeplassering i starten
  • sett navneskilt til elevene på deres arbeidsplasser
  • vær godt forberedt faglig og metodisk
  • vær først i klasserommet
  • stå ved døra og ta i mot hver elev ved å håndhilse og vis eleven plassen start timen i plenum og gå raskt til timens innhold
  • la elevene arbeide individuelt og gi veiledning
  • noen minutter før slutt: ta tilbake oppmerksomheten og oppsummer timen
  • avslutt ved å forberede elevene på neste time
  • gi ros dersom dette er troverdig

Vær forberedt på at enkelte elever kan prøve å markere seg negativt, og tenk gjennom eventuelle reaksjoner. En god start er meget viktig for å etablere læreren som leder og for grunnmønsteret i den standarden som skal gjelde i klassen. Denne grunnstandarden må holdes ved like og konkretiseres videre.

Teksten er hentet fra heftet Klasseledelse og atferdsvansker (pdf).