MENY

Framgangsmåter for effektiv klasseledelse

Seks framgangsmåter for effektiv klasseledelse.

eler i et klasserom som rekker opp hånden Fffektiv klasseledelse.
  1. God og systematisk undervisningsplanlegging.
  2. Kollektiv formidling i starten av timen.
  3. Entydige faglige mål som formidles til klassen.
  4. Tydelig tilbakemelding til elevene.
  5. Positiv tilbakemelding på effektive læringsaktiviteter.
  6. Klar avslutning og oppsummering.

 

Referanser

Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet (2006). Forebyggende innsatser i skolen.

Nordahl, T., Sørlie, M. A., Manger, T. og Tveit, A. (2005). Atferdsproblemer blant barn og unge.

Nordahl, T. ( 2012). Dette vet vi om klasseledelse.