MENY

Kjennetegn på god klasseledelse

Åtte kjennetegn på hva god klasseledelse er.

Animerte elever som rekker opp hånden God klasseledelse
  1. Å ha høy bevissthet om hvor viktig dialogen lærer-elev er.
  2. Å ta ansvar for kvaliteten på relasjonen lærer-elev.
  3. Å gi tydelige beskjeder og instruksjoner.
  4. Å gi hver enkelt direkte tilbakemeldinger på arbeidsinnsats, læringsmål og atferd.
  5. Å etablere et positivt klima og arbeidsro.
  6. Å gjøre bruk av lærers kunnskap om støttende dialog, oppsummering, spørsmål og liknende.
  7. Å vektlegge å utvikle elevenes læringsstrategier.
  8. Å sørge for en god struktur på undervisningen, med en markert start og avslutning.

 

Referanser

Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet (2006). Forebyggende innsatser i skolen.

Nordahl, T., Sørlie, M. A., Manger, T. og Tveit, A. (2005). Atferdsproblemer blant barn og unge.

Nordahl, T. ( 2012). Dette vet vi om klasseledelse.