MENY

Kjennetegn på god klasseledelse

Åtte kjennetegn på hva god klasseledelse er.

Animerte elever som rekker opp hånden God klasseledelse
 1. Å ha høy bevissthet om hvor viktig dialogen lærer-elev er.
 2. Å ta ansvar for kvaliteten på relasjonen lærer-elev.
 3. Å gi tydelige beskjeder og instruksjoner.
 4. Å gi hver enkelt direkte tilbakemeldinger på arbeidsinnsats, læringsmål og atferd.
 5. Å etablere et positivt klima og arbeidsro.
 6. Å gjøre bruk av lærers kunnskap om støttende dialog, oppsummering, spørsmål og liknende.
 7. Å vektlegge å utvikle elevenes læringsstrategier.
 8. Å sørge for en god struktur på undervisningen, med en markert start og avslutning.
 9.  

  Referanser

  Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet (2006). Forebyggende innsatser i skolen.

  Nordahl, T., Sørlie, M. A., Manger, T. og Tveit, A. (2005). Atferdsproblemer blant barn og unge.

  Nordahl, T. ( 2012). Dette vet vi om klasseledelse.