MENY

Klasseledelse i internasjonalt perspektiv

Temaet klasseledelse kan ses på og studeres fra ulike vinklinger. Læreren, elevene, læring og undervisning er kjernen. Ikke minst kan vi få impulser fra andre land og andre kulturer.

Barnehånd på globus. Foto: Photo Alto/Laurence Mouton Internasjonal forskning på klasseledelse kan gi nye impulser.

Internasjonalt forskning på læringsmiljø er omfattende. Klasseledelse er tema for fag- og forskning i organisasjoner som OECD, EU og i Nordisk ministerråd.

Internasjonale impulser og klasseledelse

OECDs senter Centre for Educational Research and Innovation (CERI) holder oversikt over medlemslandenes forskning og innovasjon innenfor læring, læringsmiljø og læringsledelse. Senteret jobber blant annet med et prosjekt på læringsmiljøets betydning for læring for barn og unge; The Innovative Learning Environments (ILE).

Ved å analysere, vurdere og finne fram til konkrete læringsmiljøtiltak og utviklingsarbeid i skoler på dette området, informerer ILE via nettsidene om disse, og har som mål å spre kunnskap og inspirasjon om forskningsbasert skoleutvikling. Gjennom mange eksempler fra både mikronivået (hvordan organiserer læreren undervisningen) og på  mesonivå (hvordan drive nettverk på tvers av kommuner) til makronivået (strategier for implementering, systemnivået).

Prosjektet skal analysere og presentere en mengde prosesser, tiltak og læringsmiljøutviklingsprosjekt fra hele verden. Disse er å finne i tre rapporter/bøker:

  • The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice, utgitt  2010.
  • Innovative Cases (2009–2012), består av 120 rapporter.
  • Implementation and Change (2011–2014).

Du kan lese en omtale av rapportene her (pdf).