MENY

Elevens stemme: Beskriv din drømmelærer

Læreren har en stor betydning for hvordan læringsmiljøet i klassen blir. Hva er en god lærer? Hva tenker elever om drømmelæreren?

Gutt, 11 år

Jeg synes at en god lærer er en lærer som lærer på en gøy og morsom måte. Den må bry seg om alle elever og ikke ha noen favoritter. Lærere må være med i leken, slik at ingen blir utestengt. En lærer må variere timene sine sånn at man ikke gjør det samme hele tiden, for da blir timene ekstremt kjedelige.

Gutt, 11 år

Drømmelæreren min er en som har vanlige timer, men noen ganger gjør noe gøy. Den skal være god i sport og være med i friminuttene og leke. Hvis klassen bråker kan læreren si: dere får en belønning hvis dere er stille resten av timen. Belønningen skal ikke være for stor, men kanskje Supernytt eller Newton i slutten av timen. Den kan lage noe kjedelig til noe morsomt for eksempel og ha en fysisk aktivitet i matten. Den skal være en som har lyst til å ha mange utetimer og er leken. Læreren kan ha en grense for hvor mye bråk det kan være, og når man har nok poeng kan man få et drops eller noe godt.

Jente, 11 år

  • En som ikke kjefter på deg når du egentlig har gjort det.
  • En som ikke overser deg. Når man er på en time, for eksempel k&h, og man trenger hjelp. Og jeg sitter på plassen fint, og det er en person som bare går bort til hun og begynner å spørre om hjelp. Og så blir blir lærere'n ferdig, og ser hvem som trenger hjelp. Hun har øyekontakt med meg og ser at jeg trenger hjelp, men så går hun. Så blir jeg lei meg og går bort fordi jeg óg er en person som trenger hjelp, ikke bare andre. Men så begynner hun å kjefte på meg fordi jeg gikk bort fordi jeg var lei av å bare sitte og vente på hjelp.
  • En som forstår deg når du har det vondt.
  • At vi har det gøy i timen mens vi lærer.

Gutt, 11 år

Jeg synes at en god lærer skal være konsentrert om at elevene lærer mest mulig, men også at de trives. Læreren må være litt morsom, snill og litt kul slik at elevene trives i timen. Og like alle elevene. Det er også litt viktig (kanskje) at læreren blir med i leken (i friminuttene) og passer på at alle blir inkludert. Det hadde også vært litt morsommere i timene hvis vi ikke jobbet på den samme måten hver gang, for da liker ingen å lære noe, man blir ikke læringsmotivert.

11-åring

En god lærer er en lærer som er streng, men ikke altfor streng. En god lærer burde også ha grenser som passer til et bra skole- og arbeidsmiljø. En god lærer burde alltid hjelpe når noen trenger hjelp. Men når læreren hjelper må den ikke si svaret / fasiten, men hjelpe eleven til å finne svaret / fasiten på egen hånd. En god lærer burde også være morsom og positiv og glad. En god lærer må også bry seg om elevene sine og ha et godt forhold til alle sammen. En god lærer må også respektere elevene og deres meninger selv om det er feil.

Jente, 12 år

Min drømmelærer er en lærer som er veldig snill, men også litt streng. En som finner morsomme måter å lære på, og som er oppfinnsom. Jeg liker lærere som ikke bryr seg for mye om hvordan en ser ut. Jeg liker også lærere som er litt morsomme, og tar med humoren i timen. Jeg liker også de som gir oss et prosjekt. Jeg liker lærere som bryr seg om elevene, og som viser omsorg ovenfor andre lærere og elever. Jeg liker lærere som er veldig glade, men kan bli litt sint av og til. En som gir oss morsomme lekser. Og som gir oss belønninger av og til. Og jeg er heldig som har sånne lærere.

Gutt, 14 år

Min drømmelærer er en lærer som hjelper elevene når de trenger hjelp. Og som ikke gir oss lekser og prøver. Og bare gir oss 6 i alle fag. :) 

Gutt, 14 år 

En god lærer er en lærer som behandler alle likt og ikke driver med forskjellsbehandling. Og som hjelper elevene som trenger det.

Jente, 14 år

En god lærer er en lærer som er ganske snill, men streng når det passer seg. Det er en som tar hensyn og bryr seg om hva elevene har å si. Læreren skal alltid sørge for at alle har forstått oppgaven eller andre ting de skal jobbe med osv.

Jente, 14 år

En god lærer er en lærer som hører på det hva eleven har å si. Læreren skal behandle alle likt. Bruke tid på å gjøre at alle forstår noe i det temaet de har om. En lærer skal være snill. Hjelper deg gjennom tunge tider eller bare når du har det vanskelig. En lærer skal ikke være sjenert når den skal ha et foredrag. Læreren skal ha gått gjennom dette før eleven, sånn at læreren skal være klar over hva han skal si eller gi ut oppgaver.

Gutt, 14 år

En god lærer er en lærer som hjelper når man trenger hjelp. Ikke lyver til elever eller andre personer.

Jente, 14 år

En god lærer kan være en lærer som er enkel og forstå, og en som lærer på måter alle forstår. Ikke en som prater innvikla og vanskelig. En god lærer kan være en som ikke snakker hull i hodet på oss.

Jente, 14 år

Min drømmelærer er en lærer med masse humor. Glup, men en som snakker på en gøy måte. En som får oss til å le. Ikke en som er kjedelig og prater alt i ett.

Gutt, 14 år

En god lærer er en lærer som er morsom og snill, men god til å lære bort ting.

Gutt, 14 år

En god lærer er en lærer som kan stoffet som vi skal lære om, og som ikke lager altfor mye lekser. En lærer som er perfekt er en som kan tulle litt innimellom, men ikke hele tiden. En lærer som også er god til å ikke lage for mange prøver i løpet av et år, og kan både ha uforbredte og forbredte prøver. 

Gutt, 14 år

En god lærer kan gi deg råd og veiledning. Det er en som ikke er opptatt med bare seg selv.

Gutt, 14 år

Drømmelæreren er en som:

  • vet mye som han/hun kan lære deg
  • kan tulle litt i timene og i friminuttene
  • vil være med på aktiviteter i friminuttene
  • vil finne på klasseturer med klassen

Jente, 14 år

En god lærer er en lærer som begrenser leksene, prøvene, innleveringene, fremføringene og samarbeider med andre lærere for at de ikke gir alt for mange av disse tingene på en uke, eller en periode. Hvis de hadde gjort det hadde det kanskje elevene blitt litt mer motiverte til å jobbe. En god lærer er også en lærer som har varierte timer, og som forklarer oppgavene godt, eller hvordan tingene skal gjennomføres. Jeg synes det er viktig at elevene forstår hva de skal drive med, og at det ikke blir for vanskelig stoff.

En god lærer er også en lærer som du kan snakke med, og som er der hvis du lurer på noe eller har noe du vil ta opp. Da er det viktig at læreren er villig til å høre på hva eleven har å si, og at læreren hjelper eleven etter beste evne.

Jente, 14 år

Min drømmelærer er en lærer som har gode kunnskaper, og som er flink til å lære bort fagstoffet på en måte som elevene forstår. Det er også en lærer som er der når du trenger hjelp, og forklarer godt når du ikke forstår. Læreren må være flink til å variere timene på en god måte. Det vil si at den varierer med å ha noe timer som elevene må kunne noe, og timer der det kan være litt god repetisjon på en måte som kanskje kan være litt motiverende eller gøy.

Min drømmelærer er også en lærer som du kan snakke med ting som for eksempel skjer hjemme, på skolen, i friminuttene, og som du får en god hjelp av eller tips til hva du skal gjøre. Læreren må vite hvordan den skal være mot elever på en god måte, sånn at ikke elevene misliker læreren, og vite hvordan man snakker med en elev. Det vil si at læreren ikke bruker banneord i timen og at den prater på en måte som elevene forstår.

Gutt, 14 år

En god lærer er en som er litt streng hvis elevene bråker, men samtidig er veldig snill og grei. En lærer skal ha god struktur på tingene han/hun gjør, og skal være god til å lære bort ting til andre. En lærer skal være snill og grei mot elevene sine. Den skal også hjelpe elevene hvis elevene trenger hjelp.

Jente, 14 år

En god lærer er en lærer som motiverer elevene sine med arbeidet, så de blir glade i timene og liker å jobbe. Det kan også hende at noen elever trenger litt tid til å snakke med læreren sin hvis de har det vanskelig. Da er det veldig viktig at læreren er åpen og flink til å lytte og hjelper elevene hvis de trenger hjelp til noe.

En lærer bør sørge for at sine elever har det fint og trygt i timene, og hvis de har det sånn, tror jeg det blir enklere for elevene å gjøre skolearbeidet. Om en lærer er sånn i timene, blir det lettere for elevene å spørre hvis det er noe vanskelig. Og det er veldig viktig. Hvis en lærer står og kjefter på elevene sine. Hvordan tror du de vil føle da?

En god lærer skal være en lærer som er tålmodig og snill. Hjelper absolutt alle elever, hvis noen henger litt etter med skolearbeidet for eksempel. 

Jente, 14 år

Jeg tror det er vanskelig å si akkurat hva en god lærer er, men det kan være en lærer som for eksempel har forskjellige læringsmetoder og varierende undervisning. Som er flink til å lære bort til elevene. Læreren har det moro med elevene, og har leker og morsomme aktiviteter. Kan være god til forklare vanskelige ting i matte, kan være god til å lære oss kompliserte temaer i norsken osv. Det kan være lærere med forskjellige læringsmåter og forskjellige ting de er gode på, men det kan gjøre dem til en god lærer på hver sin måte. 

Jente, 14 år

Min drømmelærer er en lærer som gir elevene god læring med forskjellige læringsmetoder, morsomme læringsmåter og variert undervisning. Elevene trenger et avbrekk innimellom, og da er det fint med noen aktiviteter/leker/noe sosialt. Da tror jeg elevene får mer konsentrasjon og kan jobbe videre. 

En morsom og tullete lærer, men som også kan være alvorlig. En lærer som elevene liker og tøyser med, men også som elevene tar seriøst, og de hører på når han er alvorlig. At læreren tar med elevene på gøyale turer og gjør gøye ting med dem. Som f.eks. baker kake til dem, har underholdende/morsomme timer med dem osv. 

Jente, 14 år

Min drømmelærer er en lærer som er snill og morsom, men også bestemt og alvorlig. Hun/han skal ha et variert læringsopplegg med fysiske aktiviteter. Læreren bør kunne faget sitt så hun/han er komfortabel med det han/hun lærer bort og at hun/han kan gjøre noe morsomt ut av det. Det er greit med noen lekser, prøver og framføringer, men ikke mye oppgaveløsning. Bruk smartboard, ikke forelesning. I så fall må vi få lov til å løse oppgaver eller ha en aktivitet etterpå. Han/hun er omsorgsfull og passer på alle.

Gutt, 14 år

En god lærer er en lærer som snakker rolig og hjelper dem som trenger det. Den er en lærer som beskriver ting så det er lettere å forstå det. Han/hun tar seg god tid til å snakke med elevene i klassa slik at de forstår det. 

Gutt, 14 år

Min drømmelærer er en lærer som tar seg god tid til å høre på hva jeg har å si i klassen. Han/hun må være flink til å hjelpe dem som trenger det og dem som bare har spørsmål.

Jente, 14 år

En god lærer er en lærer som tilrettelegger og tilpasser undervisningsoppleggene etter elevenes behov. Læreren burde også ha varierte og noen morsomme aktiviteter som elevene gleder seg til. Læreren skal se hvert enkelt menneske for den den er, og ikke dømme noen, men ha likestilling og rettferdighet.

Det er viktig at de ikke gir for mye lekser og prøver slik at elevene blir lei og oppgitt. De kan ikke gi altfor vanskelige lekser eller prøver, og de skal gjøre så elevene føler mestring å hjelpe elevenes læring. Istedenfor å minske motivasjonen for elevene, skal læreren prøve å motivere elevene til å gjøre det bra.

Læreren burde høre med eleven om hvordan de ønsker at noe av undervisningen skal foregå, og prøve å tilrettelegge noe etter deres meninger og ønsker. Da vil elevene føle at de blir sett og hørt av læreren. Læreren skal ikke gjøre så elevene føler at det er galt å svare feil, og derfor ikke tør å svare i timen når spørsmål blir stilt, men heller gjøre slik at elevene føler at det er greit om de svarer feil i blant.

Hvis en elev føler at den trenger å snakke med noen eller trenger hjelp, skal læreren høre etter og hjelpe eleven etter beste evne. Eleven skal bli hørt og trodd på av de ansatte, og den skal ikke føle at den blir dømt for å ta opp ting med lærerne.

Jente, 14 år

Min drømmelærer er en lærer som har gode kunnskaper og evner til å formidle og lære bort til elevene, og som gjør undervisningen morsom, variert og motiverende. En lærer som ikke gir for mye lekser eller prøver, og som er snill og hjelpsom mot elevene.

Jeg mener at læreren skal være til hjelp og kan snakke med deg på en fin måte, så du ikke føler det er noen skam å snakke med den hvis du skulle trenge det. Læreren skal ha fin oppførsel, men kan gjerne snakke og tulle litt med elevene uten at det blir for mye. Læreren burde egentlig ha i bakhodet at han eller hun skal være sånn han ville hatt en lærer. 

Jente, 14 år

En god lærer er en som ikke er for streng, men fortsatt er seriøs. En god lærer er også en lærer som bryr seg, og prøver å forklare bedre for deg når du ikke forstår noe. H*n oppmuntrer deg til å prøve på nytt når du gjør feil. Gir riktig mengde med lekser, i det nivået du ligger i. Som ikke kverulerer med hva du sier, og lytter til deg.

Jente, 14 år

En drømmelærer er en lærer som er der, og om du trenger hjelp støtter h*n opp. En som du kan snakke med uansett om det gjelder skole eller noen andre problemer. Som lærer deg, og ikke kaster bort hele  timen på å fortelle om alt anna. Som er litt tullete og kul. Og "mater" oss med informasjon som ikke er helt innafor det vi lærer i timen litt ellers skoletiden.

Jente, 15 år

En god lærer er en som ikke forskjellsbehandler eller favoriserer elever. En som ikke er partisk, men hører på hva alle har å si. En god lærer må være snill, men samtidig være i stand til å være streng når det trengs.

En god lærer bør også være i stand til å holde gode timer. Alle elever har en eller annen måte de lærer best på og det kan være grunnen til at alle lærere ikke blir sett likt på. Fordi elever lærer på forskjellige måter samtidig som at lærere underviser på forskjellige måter. Så mange liker automatisk den læreren som de selv føler at underviser på best måte, og det er jo ikke så rart.

En god lærer må også være tålmodig. Ikke alle elever lærer like raskt og ligger på samme nivå. Da er det viktig at læreren følger opp de elevene som kanskje trenger litt ekstra hjelp. 

Jente, 15 år

Min drømmelærer er en lærer som hører på hva vi elever har å si, en lærer som tenker utenfor boksen, en lærer som lar klassen være med på å bestemme hvordan vi skal jobbe eller hvordan vi vil lære, og en lærer som kan tulle med oss.

En lærer som hører på hva vi har å si, ikke bare når det gjelder selve faget, men hvordan vi synes ting i faget fungerer, og hører på hva vi liker og ikke liker.

En lærer som tenker utenfor boksen. Man lærer ikke alltid best med å lese i en bok og gjøre oppgaver etterpå. Min drømmelærer tenker på andre metoder han/hun kan lære oss på.

En lærer som lar klassen være med på å bestemme hvordan vi vil jobbe med et tema eller hvordan vi vil lære det.  Kanskje en som ikke har bestemt oppgaven før han/hun har snakket med klassen om hva vi vil og hvordan vi vil jobbe.

En lærer som kan tulle med oss. En lærer som er seriøs når det gjelder fag, en lærer som har grenser om hva som er rett og galt, men også en lærer som kan tulle med oss, som tåler en spøk, som spøker med oss, en lærer som ler med oss. Det er min drømmelærer.  

Jente, 15 år

Alle elver kan forklare hva som er sin drømmelærer, og alle elever har en favorittlærer. Det er ikke noe å legge skjul på. Selv har jeg har en favorittlærer, og læreren er som min drømmelærer.

Jeg mener at er læreren skal være rettferdig, han/hun skal lære bort på en klar og ryddig måte. Etter min mening skal læreren gi individuell tilbakemelding og hjelpe hver enkelt elev med hva de trenger å bli bedre på. Siden vi er forskjellige så trenger vi ikke å være like i alle fag. Så læreren må vise hensyn til hver enkelt elev og hjelpe eleven med hva han/hun skal bli bedre på.

Ikke nok med det, men er det en situasjon, for eksempel krangling, skal læreren se begge (evt alle) synspunktene før han/hun straffer noen. Lærere og elever må sammen gi respekt til hverandre, klare å samarbeide og prøve å forstå hverandre.

Gutt, 15 år

Det jeg mener er en god lærer, er en lærer som smiler og sier hei til deg på morgenen. En som ser hver enkelt elev og behovet til hver enkelt elev. En god lærer er en som ikke anklager deg før den vet hva som virkelig har skjedd. En som hører på elevene sine og ikke blir sur hvis elevene sier ifra om noe de ikke liker i timene/undervisningen.

En god lærer er en lærer du kan tulle med uten at den tar det til seg. Som du kan snakke med om andre ting enn skole, altså som kan snakke med elevene om andre ting enn skole.

En god lærer er en lærer som stopper underveis i undervisningen og spør om alle skjønner oppgava. Og hvis den ser at noen ikke skjønner, men ikke rekker opp hånda, går læreren bort til den eleven og spør om den skjønner. En som går bort til elever som ikke jobber og spør om de trenger hjelp. Eller sier at de må jobbe og pusher de litt.

En god lærer er en lærer som gir deg litt kjeft hvis du har gjort noe galt, der og da, men etterpå legger episoden bak seg og fortsetter som før. Og er like glad

Jente, 15 år

Min drømmelærer er den læreren som ser meg, som ser mitt arbeid og forstår hva jeg står for. En lærer som har respekt for meg, og som lærer bort til meg godt, og passer på at jeg forstår alt han/hun lærer meg. En lærer som er rettferdig, og som ser alle elever likt er en god lærer. En lærer uten såkalte "favorittelever". En lærer som spør meg "forstår du?", og som hjelper meg hvis jeg ikke forstår. En lærer som "dømmer" alle likt, og som ser alle elever som en elev og ikke "Camilla" eller "Knut". Dette er den beste læreren som jeg kunne fått inn i mitt klasserom, en respektfull og rettferdig lærer.

Jente, 15 år

En god lærer er en som forstår når du trenger hjelp, uten at du har rukket opp hånda.

En god lærer er en som ser alle elever.

En god lærer er en som kan tulle, men også setter grenser.

En god lærer er en som får deg motivert.

En god lærer er en som ikke blir oppgitt når du ikke forstår, men forklarer gang på gang, helt til du forstår det.

En god lærer er en som hjelper elevene.

En god lærer er en som får elevene engasjert i timen.

En god lærer er en som behandler alle elever likt.

En god lærer er til å stole på.

En god lærer er en som får deg til å føle deg trygg.

En god lærer er en som kjenner elevene sine.

En god lærer er en som ser når noe er galt og prøver å ordne opp.

En god lærer er en som tar hver og en av elevene sine på alvor.

En god lærer er en som er dyktig i jobben sin.

En god lærer er en som roser deg for det som du gjør bra.

En god lærer er en som både får respekt og har respekt ovenfor seg selv og elevene sine.

Les mer

Elevens stemme