MENY

Tiltak for å betre lærelyst

Det kan være mange grunnar til at ein elev eller ei klasse ikkje er motiverte. Ein måte å finne fram til gode tiltak for å skape lærelyst, er å analysere situasjonen og identifisere kva som er med på å oppretthalde den lave motivasjonen.

To gutter og en lærer med en iPad Det er først når ein veit kva som verkeleg er problemet at ein kan endre eigen praksis og sette inn tiltak som har effekt.

Det er først når ein veit kva som verkeleg er problemet at ein kan endre eigen praksis og sette inn tiltak som har effekt.

Pedagogisk analyse (pdf) er ein av fleire måtar å sikre at vala du gjer som skal føre til endra praksis, er tufta på den beste tilgjengelege kunnskapen.