MENY

Hva er en god relasjon?

Kjennetegn ved en god relasjon mellom lærer og elev, sett fra elevens ståsted.

To elever ser på at en lærer tømmer væske fra et glasskolbe til en annen. Alle har beskyttelsesebriller på seg. Foto: Morten Brun. Personlig støtte handler om at elevene føler seg verdsatt som den de er med sin personlige egenart og sine egenskaper, om å bli møtt med respekt og bli rettferdig behandlet.

Sentrale begreper i relasjonen mellom lærer og elev er faglig og personlig støtte. Faglig støtte handler fra et elevsynspunkt om hjelp til skolefaglige spørsmål, utvikling av kunnskap, faglig innsikt og forståelse.

Personlig støtte handler om at elevene føler seg verdsatt som den de er med sin personlige egenart og sine egenskaper, om å bli møtt med respekt og bli rettferdig behandlet.

Et viktig spørsmål er sammenhengen mellom disse to aspektene ved relasjonen mellom lærer og elev, sett fra et elevsynspunkt. Det kan du lese om i artikkelen Faglig og personlig støtte (pdf), skrevet av Ann Kristin Bø og Sylvi Stenersen Hovednak.

 

Referanse

Bø, A. K. & Hovdenak, S. S. (2011). Faglig og personlig støtte: om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted. Tidsskrift for ungdomsforskning. 11(1), s 69–85.