MENY

Ulike perspektiver på relasjonsbygging mellom lærer og elev

Relasjoner mellom lærer og elev er sentralt i utviklingen av gode læringsmiljø. Dosent Pål Roland har laget en plakat som beskriver ulike perspektiver på relasjonsbygging.

Relasjonsbygging mellom lærer og elev er et tema som får stadig større oppmerksomhet når det gjelder utvikling av god læringsmiljø.

– Når vi intervjuer lærere i CIESL-prosjektet (Classroom interaction for enhanced student learning) om klasseledelse, er relasjonsbygging til elevene et av områdene som blir mest vektlagt av lærerne. Samtidig er det et komplekst begrep med mange samspillende faktorer, sier dosent Pål Roland ved Læringsmiljøsenteret.

Han har utarbeidet en plakat som beskriver noen perspektiver på temaet. Denne er ikke ment som noen endelig liste over teorier, men mer å sette på sporet av og stimulere til videre lesing.

 

Last ned plakaten "Ulike perspektiver på relasjonsbygging" (pdf)

Plakaten bør skrives ut i farger og A3-størrelse.
 

Ønsker du å lese faglitteratur om relasjoner?

Et utvalg norsk litteratur:

  • Drugli, M. B. (2012). Relasjonen mellom lærer og elev: avgjørende for elevenes læring og trivsel. Cappelen Damm.
  • Nordahl, T. (2010). Eleven som aktør. 2. utg. Universitetsforlaget.
  • Ogden.T. (2012). Klasseledelse. Praksis, teori og forskning. Gyldendal akademisk.
  • Stray, J. H. & Wittek, L. (2014). Pedagogikk – en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk.

Engelskspråklig litteratur:

  • Emmer, E. T. & Sabornie, E.J. (2015). Handbook of classroom management. Routledge. N.Y.
  • Rubie-Davies, C. M., Stephens, J. M. & Watson, P. (2015). The Routledge international handbook of social psychology of the classroom. Routledge. N.Y.

 

Plakat om ulike perspektiver på relasjonsbygging mellom lærer og elev, laget av Pål Roland.