MENY

Ella C. Idsøe i utvalg om høyt presterende elever

Førsteamanuensis Ella Maria Cosmovici Idsøe ved Læringsmiljøsenteret er oppnevnt som medlem av et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan norsk skole bedre kan ivareta høyt presterende elever.

Utvalget ble oppnevnt i statsråd fredag 18. september og skal ledes av utdanningsdirektør i Drammen kommune, Jan Sivert Jøsendal. Utvalgets medlemmer har kompetanse på opplæringsløpet, tilpasset opplæring, høyt presterende elever, opplæringsloven og kommunesektoren. Ella C. Idsøe forsker blant annet på evnerike barn i sin jobb ved Læringsmiljøsenteret.

Langsiktig og helhetlig arbeid

Regjeringen ønsker en langsiktig og mer helhetlig satsning for elever som presterer på høyt faglig nivå, elever som har spesielle talent og elever som har potensial til å nå de høyeste faglige nivåene. Det nyoppnevnte utvalget skal blant annet se på kunnskapen som finnes og foreslå konkrete tiltak som kan gi disse elevene bedre skoletilbud. De skal også vurdere organisatoriske, pedagogiske, didaktiske, sosiale, juridiske og økonomiske forhold.

Det er første gang det gjøres en utredning om dette temaet. Utvalget skal levere sin utredning 15. september 2016.

Utvalgets medlemmer

  • Jan Sivert Jøsendal, utdanningsdirektør i Drammen kommune (leder)
  • Ella C. Idsøe, førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
  • Mona Nosrati, førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
  • Susanne Skeid Fossum, lærer ved Nadderud videregående skole i Bærum
  • Stefan Hermann, rektor ved profesjonshøyskolen Metropol i København
  • Bjørn Tore Kjellemo, jurist, avdelingsdirektør i Forskningsrådet
  • Terje Lohndal, professor i engelsk lingvistikk ved NTNU
  • Stein Erik Ulvund, professor ved Universitetet i Oslo
  • Mirjam Harkestad Olsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

 

Les også

Førsteamanuensis Ella Maria Cosmovici Idsøe ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Førsteamanuensis Ella Maria Cosmovici Idsøe ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.