MENY

Lyses forskningspris til Sigrun Ertesvåg

Samfunnsaktuell forskning knyttet til mobbing og klasseledelse sikret Sigrun Ertesvåg Lyses forskningspris for 2014.

Grethe Høiland og Sigrun Ertesvåg Sigrun Ertesvåg (t.h.) har gjennom flere år vært en meget produktiv forsker. Prisen ble delt ut av konserndirektør Grethe Høiland i Lyse. (Foto: Asbjørn Jensen)

Sigrun Ertesvåg er professor ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hennes forskning har gjennom mange år gitt betydelige bidrag til Læringsmiljøsenteret og universitetets forskning.

– Det er en stor ære å motta prisen. Prisen gir heder til et nitidig arbeid utført av mange, sa Ertesvåg da hun mottok prisen.

I talen sin takket hun kolleger, studenter og støtteapparat, og la vekt på at forskning av høy kvalitet er lagarbeid.

– På senteret får vi resultat når vi samarbeider, når vi i felleskap setter nye forskningsmål, løser nye og krevende oppgaver og sammen tar strategiske grep, sa Ertesvåg.

Lyses forskningspris for 2014 ble delt ut av konserndirektør Grethe Høiland på årsfesten ved UiS, torsdag 29. oktober.

Nybrottsarbeid

Sigrun Ertesvåg har fremhevet seg gjennom en høy vitenskapelig produksjon. Hun var i 2014 den mest publiserende forskeren ved Det humanistiske fakultet ved UiS.

Juryen trekker særlig fram to artikler som kan betegnes som faglig nybrottsarbeid og som har fått stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet; artikkelen Improving anti-bullying initiatives: The role of an expanded research agenda og artikkelen Professional Cultures and rates of bullying.

Juryen viser i begrunnelsen til at Ertesvåg leder Forskergruppen for innovasjonsarbeid ved Læringsmiljøsenteret, samtidig som hun initierer og følger opp forskningssamarbeid med internasjonale forskningsmiljøer både i Europa og USA.

Hun bidrar til at forskning blir omsatt til praksisrelevant kunnskap og formidlet videre. I 2014 kom dette til uttrykk gjennom samfunnsaktuelle problemstillinger rundt arbeid mot mobbing og styrking av lærerrollen som er belyst i Respekt-programmet og CIESL-prosjektet.

Sigrun Ertesvåg arbeider kontinuerlig og systematisk for å gjøre andre gode. Hun bruker anledninger til å bygge opp forskningskompetansen hos mindre erfarne kollegaer.

Ærespris

Lyses forskningspris er satt opp for å fremme fremragende forskning samt for utvikling av strategiske forskningsområder og gode fagmiljø.

Prisen er en ærespris til forsker eller forskergruppe ved UIS eller IRIS som i løpet av siste året, det vil si 2014, har utmerket seg med vitenskapelig arbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Prisen består i, foruten en betydelig heder og ære, et stipend på 50.000 kroner og et diplom.

 

Tekst: Benedicte Pentz

 

Les også