MENY

Mensaprisen for 2015 tildelt Ella Idsøe

Førsteamanuensis Ella Maria Cosmovici Idsøe ved Læringsmiljøsenteret har fått Mensaprisen for 2015. Prisen fikk hun sammen med Kjell Skogen fra Universitetet i Oslo for forskningen på og engasjementet for evnerike barn.

Kjell Skogen, Ella Maria Idsøe og styreleder i Mensa Norge Anne Marit Langedal Prisvinnerne Kjell Skogen og Ella Idsøe sammen med styreleder i Mensa Norge Anne Marit Langedal. - Hele Norge burde applaudere for de barna vi skriver om, sa Ella Idsøe da hun takket for prisen. Foto: Mensa.

Siden 2009 har Mensaprisen blitt utdelt til en person eller en organisasjon som har gjort en særskilt innsats for de evnerike. Vegard Eide er komitéformann for prisen. Han fortalte at alle medlemmene i Mensa har vært med å stemme på de to som vant.

Ella Maria Cosmovici Idsøe (UiS) og Kjell Skogens (UiO) fikk prisen for sin vedvarende sterke interesse, og for å ha stått på i mange år gjennom forskning på de evnerike barna. Prisen var et diplom og et grafisk trykk av Terje Adler Mørk.

Glad for prisen

Kjell Skogen var glad for prisen. I takketalen sa han at han ser dette som en honnør til akademia og dermed også som en pris til feltet i akademia. Skogen mente at det er liten interesse i Norge når det gjelder å forske på evnerike barn: 

– Kanskje kan prisen bidra til en større interesse for feltet. Spesialpedagogikken skal jo beskjeftige seg med de som trenger noe spesielt i skolen. Intellektuell kapasitet bør også kunne få utvikle seg, det skorter ikke på områder i samfunnet hvor ekstra intelligens kreves.

Skrev bok sammen

Prisutdelingen var i Cappelen Damms lokaler i Oslo. Forlagsredaktør Bjørn Olav Aas Hansen fortalte kort hvordan han hadde satt de to prisvinnerne i forbindelse med hverandre, og aktivt ønsket seg en bok om de intelligente barna og hvordan de har det på skolen og hva som kjennetegner dem.

Sammen gav Skogen og Idsøe ut boka Våre evnerike barn i 2011. Det var den første norske boka om temaet.

Ella C. Idsøe er medlem av Jøsendalutvalget som skal vurdere hvordan norsk skole bedre kan ivareta høyt presterende elever. Utvalget skal levere en NOU i september 2016. 

 

Les også