MENY

Stipendiat i utdanningsvitenskap

Læringsmiljøsenteret har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap. Temaområdet for stipendiatet er læreres overføring av forskningsbasert kunnskap til praksis i klasserommet. Søknadsfristen er 26. februar.

Kvinnelig lærer hjelper elev i klasserom. Skåring og analyse av læreres praksis i klasserommet er en viktig del av jobben. Foto: iStock.

Stipendiaten ansettes for en periode på fire år med 25% pliktarbeid. Stillingen er ledig fra 1. august 2018.

Stipendiatet vil være rettet mot utvikling og pilotering av nettbasert veiledning av lærere med utgangspunkt i videoobservasjoner av en klasse som læreren underviser. Prosjektet skal designe et veiledningstiltak som prøves ut for en gruppe nyutdannede lærere og en gruppe med erfarne lærere. Ei sentral datakilde vil være observasjoner basert på Classroom assessment scoring system (CLASS). Også andre datakilder kan være aktuelle. Stipendiaten vil ha et hovedansvar for skåring og analyse av videoobservasjoner og det forutsettes derfor gode norskkunnskaper.  Erfaring med kvantitative forskningsmetoder vektlegges.

Stipendiatet knyttes til Forskergruppen for innovasjonsarbeid og programorådet Kvalitet i klasseromsinteraksjon.  Det kan være aktuelt å knytte stipendiatet til et større prosjekt under utvikling. Hovedveileder vil være professor Sigrun K. Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret.

Les hele utlysningsteksten.