MENY

Evnerike barn

Evnerike barn er barn som har høyere akademisk potensial enn barn på samme alder. Potensialet omgjøres til evner bare gjennom et modifisert læringsmiljø.

Gutt med hette. Ser rett i kamera Evnerike barn har et stort behov for å forstå meningen av det de lærer og opplever.

Disse elevene kan ha evner i ett eller flere fag, som for eksempel matematikk, norsk eller naturfag. De evnerike trenger et rikt og tilpasset læringsmiljø for å utvikle sitt potensiale.

Læringsatferden hos de evnerike elevene er annerledes enn hos andre barn. Disse barna vil på sitt område forstå konsepter raskere, se sammenhenger lettere, er mer nysgjerrige, mer varig i utforskningen, og generelt bedre til å konsentrere seg over lengre perioder og de liker å spekulere rundt muligheter.

Evnerike barn har et stort behov for å forstå meningen av det de lærer og opplever. De kan også være mer sensitive for sosiale og emosjonelle opplevelser. De tolererer ikke gjentagende arbeid og vil raskt framover. Noen ganger stemmer ikke deres interesser og evner med det læreren underviser.

Det er et stort behov for å endre klasserommiljøet og kulturen rundt de evnerike. Det er også behov for å øke lærernes kunnskaper og holdninger, samt å endre læringstilbudet til disse elevene. Læreres kunnskap om hvordan man takler disse barnas behov er viktig. I tillegg trenger foreldre hjelp både for å forstå og støtte barnet sitt, samt å samarbeide med lærerne.