MENY

Prinsipper for effektiv differensiering

Det er noen viktige prinsipper for differensiering. Når man forstår og følger disse prinsippene blir det enklere å lykkes, både for lærer og elev.

Tre elever i et klasserom. Undervisningen blir mer effektiv når læreren kjenner elevenes læringsbehov og interesser.

Et differensiert klasserom er fleksibelt. Klasserommet er tydelig på læringsmål, og både lærer og elever forstår at tid, materiell, undervisningsformer, samt ulike måter å gruppere elever, uttrykke læring, vurdere læring og andre klasseelement er verktøy som kan brukes ulikt for å fremme suksess individuelt og i klassen som helhet.

Differensiering kommer av effektiv og løpende vurdering av elevens behov. I et differensiert klasserom, forventer man forskjeller mellom elevene. Forskjellene er verdsatt og vurdert som et grunnlag for instruksjonsplanlegging. Dette prinsippet minner lærerne om det tette båndet som bør være mellom vurdering og instruksjon.

Blir mer effektiv undervisning

Undervisningen blir mer effektiv når læreren kjenner elevenes læringsbehov og interesser. Læreren tilpasser undervisningen og læringsmiljø til elevene. I et differensiert klasserom bruker læreren det en elev sier og gjør for å forstå eleven, og for å lage instrukser for hvordan eleven kan lære effektivt.

Fleksibel gruppering bidrar til å gi elever tilgang til varierte læringsmuligheter og arbeidsordninger. I et fleksibelt gruppert klasserom, planlegger en lærer elevarbeidsordninger som varierer mye og målrettet over en relativt kort tidsperiode. Slike klasserom kombinerer hele klassen, små grupper, og individuell jobbing.

Alle elevene jobber konsekvent med «respektfulle» aktiviteter og læringsordninger. Dette betyr at hver elev skal ha oppgaver som er like interessante og engasjerende, og som gir lik forståelse og ferdighet.

Elever og lærere samarbeider om læring. Læreren er en profesjonell som vurderer og fastsetter læringsbehov, legger til rette for læring og sørger for en effektiv læreplan. Samtidig er elevene i differensierte klasserommene avgjørende samarbeidspartnere for klasseromsuksess. 

Ta hensyn til elevenes egenskaper 

Elever er ulike på minst tre måter som gjør modifisert undervisning til en smart strategi for lærere:

 1. Elevene er i ulik grad motivert til å arbeide med en bestemt idé eller ferdigheter. 
 2. Elevene interesserer seg for ulike sysler og emner. 
 3. Elevene har ulike lærings-profiler som kan bli formet av kjønn, kultur, læringsstil, eller intelligenspreferanse.

Differensiering i innhold, prosess og produkt

For elever med stort læringspotensial, anbefales det å differensiere innhold, prosess og produkter i læreplanen med tanke på innhold, prosess og produkter (Idsøe, 2014).

Anbefaling for innhold (viser til pensum for elevene og hvordan de får tilgang til det) 

Den må være abstrakt, komplisert og variert. Den må involvere spørsmål om organisering og metoder for utforsking.

Anbefaling for prosess (viser til hvordan lærere organiserer læringen og måter elever lærer på)

Bør:

 • involvere høyere tankeprosesser
 • fremme kreativ og kritisk tenkning
 • kreve problemløsning
 • involvere gruppeinteraksjon
 • har ulikt tempo og nivå
 • ha rom for evaluering av prosessen
 • involvere åpne oppgaver
 • gi rom for valgfrihet

Anbefaling for produkt (viser til hvordan elever viser hva de har lært)

 • involvere virkelighetsnære problemstillinger  
 • være for et virkelig publikum
 • krever reelle tidsfrister
 • krever omforming av læring
 • involvere hensiktsmessig vurdering og evaluering
 • involvere utvidet eller stigende resultat

Anbefaling for modifikasjoner av læringsmiljø

 • bør være fleksibel og åpen
 • oppmuntre til selvstendig og intuitiv læring
 • være aksepterende og ikke-dømmende
 • oppmuntre til kompleks og abstrakt tenkning

Instruksjonsstrategier som gjør differensiering enklere

En lærer som er komfortabel med og kan bruke flere instruksjonsstrategier har større mulighet til å nå ut til ulike elever enn en lærer som bruker en enkel tilnærming til undervisning og læring.

Lærere er spesielt begrenset når den eneste eller primære instruksjonsstrategi er lærersentrert (for eksempel foredrag), eller pugging. Flere instruksjonsstrategier retter oppmerksomhet mot elevenes vilje, interesse og læringsprofil. Blant disse strategiene er: 

 • interessegrupper 
 • gruppearbeid etterforskning 
 • dybdelæring  
 • læreplankomprimering  
 • lærekontrakter 
 • vurderingsskjema laget i fellesskap av lærer og elev  
 • bruk av alternative undervisning og vurderingsformer.

 

Les også

 

Referanse

Idsøe, E. M. C. (2014). Elever med akademisk talent i skolen. Cappelen Damm, Oslo.

Idsøe, E. M. C (2014). Tilpasset opplæring for elever med stort akademisk potensial. I: Bunting, M. (red). Tilpasset opplæring – forskning og praksis, (s. 165–178). Oslo: Cappelen Damm.

Tomlinson, C. A. & Imbeau, M. (2010). Leading and Managing a Differentiated Classroom. Virginia, USA