Mangfold og inkludering i skolen

Her finner du stoff om mangfold og inkludering. Du kan lese om flerkulturelle elever, barn med flyktningbakgrunn og om sårbare barn. Under Ut av klassen? finner du artikler om blant annet inkluderende klasser og ambulerende team. Du finner også bøker, hefter og tips om gode nettsteder.

En lys og en mørk jente som holder rundt hverandre. Medelever og tavle i bakgrunnen. Foto: iStock.