MENY
  • Omslag til Ida Risanger Sjursøs masteroppgave Lytt til meg

    Lytt til meg

    Ida Risanger Sjursø har utført en studie av innvandrerbarns sosiokulturelle og psykologiske tilpasning før og etter overgangen fra innføringsinstitusjon til bostedsskole.