MENY

Lytt til meg

Ida Risanger Sjursø har utført en studie av innvandrerbarns sosiokulturelle og psykologiske tilpasning før og etter overgangen fra innføringsinstitusjon til bostedsskole.