MENY

Et utvalg nettsteder om barn og unge flyktninger i Norge

Nettstedene er valgt ut med tanke på at de skal være nyttige for skoler og barnehager.

Utdanningsdirektoratets nettsider: Samlet informasjon om flyktninger i barnehage og skoler.

NAFO – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring gir god og systematisk gjennomgang av hvordan skoler ivaretar nyankomne elevers opplæringstilbud: «Nyankomne».

Bufdir, gir oversikt over hvor mange barn som søker asyl.

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

RBUP (Regionsentra for barn og unges psykiske helse) finnes i 4 regioner og arbeider blant annet med flyktningers situasjon.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. De har egne sider med oversikt over prosjekt og forskning om flyktningers situasjon.

UDIs sider for fakta og informasjon om asylsøkere og flyktninger.

Tolkeportalen er et nasjonalt tolkeregister som gir oversikt over tolkers formelle kompetanse i tolking mellom norsk og andre språk.

Øverste delen av en globus

Noen gode nettsteder om flyktninger og asylsøkere.