MENY

8 råd om smågruppebaserte tiltak

Vi anbefaler at elevene ikke blir tatt ut av den ordinære undervisningen. Hvis skolen likevel gjør det, er det viktig at det gjøres riktig. Her er våre anbefalinger.

Gutt hviler hodet på en bunke bøker og ser rett i kamera. Foto: iStock. Vedtaket om å ta eleven ut av den ordinære undervisningen må begrunnes i skolens helhetlige utviklingsarbeid, ikke bare i elevens behov.
  1. Vedtaket må begrunnes i skolens helhetlige utviklingsarbeid, ikke bare  i elevens behov.
  2. Tiltakene må integreres i skolens virksomhet og ikke frikobles fra skolens faglige- og sosiale liv.
  3. Én dag pr uke er nok.
  4. Lag heterogene grupper.
  5. Tiltaket må være frivillig og være en del av skolens tilpassede opplæring.
  6. Ikke avvike fra ordinære læreplaner uten sakkyndig vurdering og et enkeltvedtak, eventuelt med hjemmel i 25%-regelen.
  7. De ansatte i tiltakene må ha høy relasjonskompetanse og gode faglige kunnskaper. 
  8. Satsning på deltidstiltak bare vil kunne anbefales når den skjer med utgangspunkt i en bevisst utviklingsstrategi.

Les mer utfyllende om hvert punkt i artikkelen Hva må til for at smågruppebaserte tiltak skal fungere?