MENY

Ambulerende team – hjelp til lærere i klasserommet

I en tid der inkluderingen kan se ut til å være på vei ut av skolen, jobber mange kommuner godt med å utvikle nye måter å hjelpe skoler med å gi et forsvarlig utdanningstilbud til elever som utfordrer. I denne rapporten kan du lese om erfaringer med ambulerende team.

«Inkluderingen er på vei ut av skolen. Myndighetenes styring av skolen handler så ensidig om fag og måling av elevenes prestasjoner at inkludering som grunnleggende verdi er nærmest forlatt», sier Eva Simonsen og Peder Haug i et intervju i nr. 2 2016 av Bedre skole. Men det er kanskje håp likevel, for i skolenes praksis skjer det spennende og viktige ting for å utvikle en inkluderende skole. Det er mange dyktige og innovative pedagoger og ledere der ute som arbeider for at flere elever skal være inkludert.

Rapporten Hjelp til lærere i klasserommet handler om utvikling av slik praksis. I mange kommuner foregår det lokalt utviklingsarbeidet som har som mål å etablere og utvikle nye måter å hjelpe skolene med å gi et forsvarlig opplæringstilbud til elever som utfordrer.

Fastlåste situasjoner i klasserommene kan få skoler til å ønske å ta elever ut av vanlig undervisning og gi dem et segregert tilbud i en mindre gruppe. For å unngå dette, satser nå flere kommuner på en ny type fleksible tiltak som etableres på kommunalt nivå. Ny kunnskap om læringsmiljøets betydning og en økende bevissthet om skoleeiers ansvar og oppgaver kan være noe av bakgrunnen for denne utviklingen.

Les hele rapporten:

Les mer:

Omslag til heftet Hjelp til lærere i klasserommet

Svein Nergaard har skrevet rapporten Hjelp til lærere i klasserommet.