MENY

En skole som bøyer av for urettferdighet?

Svein Nergaard og Frank Rafalesen har skrevet en artikkel for e-tidsskriftet Manifest, der de tar for seg skolens marginalisering av enkelte elevgrupper.

Forestillingen om elever som enten «teoretiske» eller «praktiske» er skolefaglig problematisk. Å bygge et todelt skolesystem på en slik forestilling vil sementere sosial ulikhet, skriver de to artikkelforfatterne.

«Alternativ opplæringsarena» er det offisielle begrepet som blir brukt når opplæringen foregår et annet sted enn på en vanlig skoles område, for eksempel på en alternativ skole, et gårdsbruk eller en leirskole. Men «alternativ opplæring» er likevel ikke noe offisielt begrep. I flere sammenhenger har det vært påpekt at den opplæringen som gis på alternative opplæringsarenaer er hjemlet i den samme lærerplanen som gjelder for hele skolen og alle elever. Det er et paradoks at opplæringen som omtales som «alternativ» på mange måter er en type opplæring som det burde vært mer av i vanlig skole, nemlig opplæring som knytter teori og praksis sammen og som bygger på en grunnleggende god relasjon mellom lærer og elev.

Les hele artikkelen i e-tidsskriftet Manifest.