MENY

Europeisk nettverk om bedre læringsresultater for alle

Læringsmiljøsenteret, ved seniorrådgiver Svein Nergaard, deltar i prosjektet Raising Achievement for all Learners in inclusive education (RA4AL), i regi av organisasjonen European Agency for Special Needs and Inclusive Education.

Fokus i prosjektet er spørsmål om hvilke strategier som er de beste for å fremme læring og inkludering, hos både lærere og ledere. I tre av deltakerlandene skal man se nærmere på noen utvalgte skoler og særlig på forhold som samarbeid og ledelse.

Prosjektet hadde kick-off i Athen i juni, og skal gå over tre år.


De nordiske deltakerlandene i prosjektet planlegger å etablere en nettverksgruppe for temaet inkluderende opplæring som et supplement til prosjektet RA4AL.

Les mer:

 

 

RA4AL