MENY

Halvparten av homofile gutter blir mobbet

48 prosent av homofile gutter oppgir at de blir mobbet to til tre ganger i måneden. Det viser en landsdekkende undersøkelse om kjønnsrelatert mobbing og mobbing på grunn av seksuell orientering.

Trist gutt sitter på bakken og ser opp i kamera. Foto: iStock. 36 prosent av homofile gutter på 10. trinn oppga i en undersøkelse i 2008 at de ble mobbet ansikt til ansikt 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Rundt 3000 elever på 10. trinn svarte på spørreundersøkelsen våren og høsten 2008. Elevene ble spurt om mobbing ansikt til ansikt, via mobiltelefon og på Internett.

Hovedkonklusjon er at langt flere bifile elever enn heterofile elever utsettes for mobbing og andelen homofile elever som mobbes er svært høy. Verst er det for homofile gutter. Hele 36 prosent av homofile gutter oppgir at de mobbes ansikt til ansikt 2-3 ganger i måneden eller oftere. 

38 prosent av homofile gutter oppgir at de mobbes via mobiltelefon/internett. Samlet sett, om en ser på mobbing under ett, rapporterer 6.6 prosent av alle elever at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. For bifile gutter er denne andelen 23.8 prosent, og for homofile gutter så høy som 48 prosent.

Tallene er ekstremt høye, noe som er både overraskende og synd, sier professor Erling Roland som er ansvarlig for denne undersøkelsen. Rapporten er skrevet sammen med universitetslektor Gaute Auestad.

Les hele rapporten Seksuell orientering og mobbing (pdf).

Forsiden på rapporten Seksuell orientering og mobbing