MENY

Hvordan møte flyktningbarna?

Alle skoler i Norge må forberede seg på å ta imot barn med fluktbakgrunn. Hvordan kan det bli vellykket for alle involverte? Kirsti Tveitereid, Hildegunn Fandrem og Stine Sævik ved Læringsmiljøsenteret har skrevet et Pedlex-hefte om dette temaet.

Samspill og lek sammen med læring, mestring og motivasjon er vesentlige ingredienser i møte med flyktningbarna, skriver de tre. Med heftet ønsker de å hjelpe skolene til å forberede seg på best mulig måte på å ta imot nyankomne elever. 

Utfordringene som flyktningbarna kommer med, er krevende, og helt nødvendig at skolene er forberedt på. Forskningen peker på at de barn og unge som etablerer vennskap og et normalisert liv raskt og best, har møtt kunnskapsrike lærere fra starten av. Kunnskap er med andre ord svært viktig for å kunne forstå hvordan vi best kan legge til rette for et liv i Norge.

Innhold

  • En inkluderende skole for alle
  • Hvordan bygge kapasitet hos de voksne i skolemiljøet?
  • Flyktningelevene – hvem er de og hvordan kan vi forstå hvem de er?
  • Stress og traumatisering
  • Konkrete metoder som kan brukes i skolen når elevene er traumatisert 

Se et utdrag fra heftet

Heftet kan bestilles hos Pedlex

Forside til heftet Flyktningkompetent skole