MENY

Lærere får hjelp i klasserommet

Mange kommuner arbeider godt med å inkludere alle elever i den ordinære skolen. I nr 2, 2015 av tidsskriftet Spesialpedagogikk kan du lese om lokalt utviklingsarbeid med inkludering.

I Norge er det bred politisk enighet om at grunnskolen skal være en inkluderende skole. Likevel kan en se at det i praksis stadig oppstår situasjoner hvor noen stiller spørsmål om skolen faktisk er inkluderende for alle elever?

Artikkelen Lærere får hjelp i klasserommet, lokalt utviklingsarbeid for inkludering og utvikling av læringsmiljø (pdf), gir skoleeier, skoleleder og lærere  argumenter for at alle elever kan finne seg til rette i den ordinære skolen. Det finnes flere mulige måter å utvikle gode tiltak.

Svein Erik Nergaard og Nina Grini ved Læringsmiljøsenteret, presenterer funn fra en kartlegging av tiltak innen inkludering og utvikling av gode læringsmiljø for alle elever. Dette var en undersøkelse som Læringsmiljøsenteret gjennomførte i 2014 om måter å organisere slike tilbud på kommunalt nivå.

Ambulerende team er en av flere former for organisering. Kartleggingen gjelder for hele landet, og det er spurt etter hvem som arbeider i tiltakene, hvordan de er plassert i den kommunale organisasjonen og hvordan samarbeidet er med PPT, med den den enkelte skole og lærerne.

Artikkelen har stått i Spesialpedagogikk nr. 2, 2015.

 

 

 

 

Jente får hjelp av lærer