MENY

Nordisk inkluderingsprosjekt får midler fra Nordisk Ministerråd

Hva er god, inkluderende opplæringspraksis i Norden? Det har en nettverksgruppe fått over 500 000 kroner av Nordisk Ministerråd for å finne fram til.

Nettverksgruppen avbildet sammen ansatte ved Mæla ungdomsskole. Arkivbilde fra nettverksgruppens besøk på Mæla ungdomsskole i Skien i 2015. Bildet viser nettverksgruppen sammen med ansatte ved skolen.

Hvert år deler Nordisk Ministerråd ut midler via sitt utdanningsprogram innenfor livslang læring Norplus Horizontal. I år har en nettverksgruppe med representanter fra de nordiske landene har fått 55 940 euro til sitt prosjekt "What is inside the blackbox in Nordic schools? Understanding the inner core of inclusive capability". Svein Erik Nergaard er Læringsmiljøsenterets representant i gruppen, som har medlemmer fra de nordiske landene.

Prosjektet handler om å utveksle og utvikle kunnskap med utgangspunkt i god, inkluderende opplæringspraksis i de nordiske landene. Nettverksgruppen har sitt utspring i prosjektet “Raising the Achievement of All Learners in Inclusive Education' project (2014-2017)”. Nergaard var en av to norske representanter i dette prosjektet. Det ble gjennomført i regi av organisasjonen European Agency for Special Needs and Inclusive Education, som er en uavhengig, europeisk organisasjon med 31 medlemsland.

 

Les mer:

Nordisk nettverk møter utviklingsorienterte skoler