Mobbing i skolen

Her finner du stoff om hvordan du forebygger, avdekker og stopper mobbing i skolen.

Skoleelever som rekker tunge og skjærer grimaser mot kamera. Foto: iStock.

Du kan også lese om de forskjellige formene for mobbing, for eksempel skjult mobbing og digital mobbing. Hvilke konsekvenser får mobbingen for mobbeofferet – og får det konsekvenser for den som mobber? Under Filmer, bøker og verktøy finner du materiell som kan være til hjelp i arbeidet mot mobbing, blant annet Spekter.