MENY

Avdekking av mobbing med Spekter

Den ikke-anonyme mobbeundersøkelsen SPEKTER er et nyttig verktøy i avdekking av mobbing. Den er lett å gjennomføre og gir god informasjon om hva som rører seg i klassen.

En jente med hendene foran ansiktet blir pekt på og ledd av i klasserommet. Foto: iStock. Den ikke-anonyme mobbeundersøkelsen SPEKTER er et nyttig verktøy for å avdekke mobbing. Foto: iStock.

God klasseledelse bidrar til avdekking fordi elevene får tillit til læreren og tør fortelle. I tillegg vil en god klasseleder ofte bli godt kjent med elevene og kan lettere lese tegn.

De som har vakt i friminuttene kan fange opp mye nyttig informasjon, særlig dersom personalet er bevisst og trent i å se etter både den åpne og skjulte mobbingen.

Spekter

Et godt, trent blikk er viktig, men det kan også være svært nyttig med andre verktøy iavdekking av mobbing og mekanismer i et krevende klassemiljø. Den ikke-anonyme mobbeundersøkelsen SPEKTER er et slikt nyttig verktøy. Den er lett å gjennomføre og gir god informasjon om hva som rører seg i klassen.

Når informasjonen fra Spekter er systematisert av kontaktlæreren eller andre, følger man opp med individuelle elevsamtaler om det eleven har svart på skjemaet; alle elevene eller noen utvalgte.

De ordinære elevsamtalene, der en tar opp mobbing for å forebygge, egner seg også til å avdekke. En kan be eleven fortelle om sin egen situasjon, men også om annet som eleven måtte vite. Læreren kan gjerne informere de foresatte på et klasseforeldremøte om at dette blir gjort.

For å avdekke digital mobbing er det særlig viktig at læreren får hjelp fra elevene, spesielt fra mobbeofferet selv. Det er forebyggende å si i klassen og på foreldremøter at digital mobbing bør dokumenteres ved lydopptak eller lagring av tekst og visuelt materiale, og at saker kan anmeldes og avsender spores av politiet.

Tekst: Erling Roland og Grete Sørensen Vaaland