MENY

Hvordan kan lærere jobbe med å avdekke mobbing?

Som lærer skal du kunne forebygge, avdekke og stoppe mobbing.

Et godt miljø i klassen forebygger mobbing til en viss grad. Dette gjelder både det sosiale miljøet – relasjoner og sosiale normer – og den delen av miljøet som i særlig grad knytter seg til læring av fag. Læringsmiljøsenteret har egne sider om hvordan du kan jobbe for å skape et godt læringsmiljø i klassen. På Utdanningsdirektoratets nettsted finner du også mange artikler om dette temaet.
Det er viktig å merke seg at slike kvaliteter ved læringsmiljøet bare forklarer en moderat del av forskjellene mellom skoler og klasser når det gjelder omfanget av mobbing. Et godt læringsmiljø er selvsagt allment viktig, men ikke tilstrekkelig for å hindre mobbing. Alle skoler må derfor arbeide kontinuerlig for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing.

Å avdekke av mobbing

Det finnes flere gode verktøy du kan bruke i arbeidet mot mobbing. Et av dem er Innblikk. Det er et sosial-analytisk verktøy som er utviklet spesielt for å avdekke og forebygge skjult mobbing.
Du kan lese mer om Innblikk her.

En effektiv rutine for å avdekke mobbing er å be hver elev i klassen om å svare på et ikke-anonymt spørreskjema om mobbing. Skjemaet bør inneholde spørsmål om både tradisjonell og digital mobbing. På denne måten får kontaktlærer god oversikt over de sosiale mønstrene i klassen og kan umiddelbart gripe inn for å stoppe atferd som krenker. Undersøkelsen må følges opp med individuelle samtaler. Spørreundersøkelsen og elevsamtalene gir samlet et godt grunnlag for å gripe inn. Undersøkelsen anbefales fra 3. klasse.
Du kan lese mer om Spekter her.

 

Les også: